kurkawodna.com.pl

Blog tematyczny o rodzicielstwie, modzie i urodzie

Lifestyle

Jak rozmawiać z ludźmi? – Zasady dobrej komunikacji

Jak rozmawiać z ludźmi? – Zasady dobrej komunikacji

Czy to w szkole, w klubie, przy kawie czy w pracy, za każdym razem, gdy ktoś spotyka się z kilkoma osobami, spotyka się z różnymi postaciami i zachowaniami. Niektóre rozmowy stają się dość dużym wyzwaniem. Aby wszystko nie skończyło się chaosem, ważne jest przestrzeganie pewnych zasad rozmowy. Może to złagodzić atmosferę w przypadku konfliktu, a nawet zapobiec konfliktom. Jakie są zasady dobrej komunikacji i jak je stosować?

Jak rozmawiać z ludźmi?

Każda rozmowa jest częścią zachowania. Sposób, w jaki używa się głosu, pracuje mimiką i gestami, wszystko to przyczynia się do skutecznej komunikacji. Nawet podniesiona brew może zmienić kierunek rozmowy. Nie każda komunikacja przebiega płynnie. Niektóre rozmowy działają dobrze, a inne – nawet przy wzajemnej sympatii – raczej źle. Jeden z modeli komunikacji postuluje, że każda rozmowa ma cztery strony. Jest to poziom merytoryczny, relacji, samoświadomości i poziom apelacji. Problem polega na tym, że nie wszyscy mówcy są świadomi tych poziomów i dlatego nie są w stanie odpowiednio zareagować. Zasady rozmowy mogą pomóc w postrzeganiu tych poziomów, ponieważ uczestnicy zwracają większą uwagę na sprawę.

Zasady dobrej komunikacji – o czym należy pamiętać?

Nieświadomie każdy przestrzega wielu zasad konwersacji, ponieważ zostały one wpojone już w szkole lub w domu. Inne są warte przypomnienia, ponieważ zostały zapomniane lub nigdy nie zostały przekazane przez nauczycieli czy rodziców. Większe grupy stosują inne zasady niż osoby podczas rozmowy w cztery oczy. W grupie są to procesy dynamiczne. Tworzone są pewne stanowiska, takie jak lider, ekspert, członek. Te pozycje już warunkują pewne zachowania konwersacyjne. Zasady rozmów jako takie, ale także praca nad nimi jest w pewnym sensie żywą demokracją. Ważne jest, aby zrozumieć, że błędy w komunikacji często się zdarzają. Ustalone zasady rozmowy pomagają zastanowić się nad własnym zachowaniem i przyjąć postawę samokrytyczną. Jasne zasady rozmowy zapewniają pewną równowagę, wymianę, w której wszyscy uczestnicy czują się doceniani. Sprzyja to otwartości i wpływa na wyniki.

Co warto wiedzieć, rozmawiając z ludźmi?

Warto zapamiętać kilka zasad, które pomogą w rozwiązywaniu konfliktów czy stworzą dobrą atmosferę podczas rozmowy. Na pewno trzeba pamiętać o tym, że rady powinny być udzielane jedynie na życzenie. Oczywiście nie powinno się mówić w czyimś imieniu, chyba że ktoś jest nieobecny podczas spotkania, a chce coś przekazać. Podczas rozmowy grupowej należy zgłosić, że chce się coś powiedzieć i oczywiście nie wolno nikomu przerywać. Należy unikać obelg oraz insynuacji oraz zachowywać się uprzejmie. Nie wolno przeciągać rozmowy i rozwijać zbyt długich wypowiedzi. Najlepiej mówić krótko i na temat. Bardzo ważne jest szanowanie zdania innych i uzasadnienie swoich opinii. Jeśli ktoś się wypowiada, to należy go słuchać. Patrzenie w telefon lub zaglądanie w okno świadczy o nieuprzejmości i lekceważeniu mówcy. Wprowadzając tych kilka zasad i pamiętając o nich, z pewnością większość rozmów będzie przebiegać na znacznie wyższym poziomie merytorycznym.

Udostępnij